Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

CATHARINA VAN RENNES

Overzicht | Biografie | Discografie | Foto's | Audio/Video

Periode

02-08-1858 - 23-11-1940

Genre

componist, dirigent, klassiek, sopraan

Catharina van Rennes

Componiste, docente, dirigente en zangeres (sopraan) Catharina van Rennes richt zich in haar bezigheden met name op kinderen. Naast het geven van zangles componeert zij liederen en duetten voor de jeugd. Sommige van haar composities voor kinderen zijn nu nog bekend, al weten velen niet wie eigenlijk de componist er ...
Volledige biografie...

Instrumenten

componist, dirigent, sopraan

Genoemd in de biografie van

1875   Richard Hol
1916   Jo Vincent
1919   Nancy van der Elst
Meer resultaten... Minder resultaten

Biografie Catharina van Rennes

Componiste, docente, dirigente en zangeres (sopraan) Catharina van Rennes richt zich in haar bezigheden met name op kinderen. Naast het geven van zangles componeert zij liederen en duetten voor de jeugd. Sommige van haar composities voor kinderen zijn nu nog bekend, al weten velen niet wie eigenlijk de componist er van is, zoals: 'Hela gij bloempjes', 'Meimorgen', 'Het Angelus klept in de verte' en het allerbekendste lied 'Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek'. Naast de meer dan 150 liederen en duetten schrijft ze ook verhalen met pianobegeleiding, vaak geïllustreerd door Rie Cramer. De 'Kleengedichtjes' op teksten van Guido Gezelle zijn zo populair dat ze vele malen worden herdrukt en in het Frans, Duits en Engels vertaald. Ook zijn er diverse liederen van haar te vinden in de liedbundel 'Kun je nog zingen, zing dan mee'.

1858

Catharina van Rennes wordt op 2 augustus 1858 geboren te Utrecht. Haar vader Jan van Rennes, een graanhandelaar, is zanger in het Toonkunstkoor en leert zijn kinderen Catharina, Jacob en Francine naar muziek te luisteren door hen op de piano te zetten wanneer hij aan het studeren is. Ook geeft hij Catharina van Rennes haar eerste pianolessen.

1867 - 1870

Op de zangschool van de heer van Schaik blijkt al in 1867 de muzikale begaafdheid van Catharina van Rennes uit haar gevoel voor ritme en het speels gemak om feilloos van blad te kunnen zingen. Daarom stuurt vader Jan van Rennes haar op haar twaalfde jaar voor zangles naar de zangschool van Richard Hol in Utrecht (wat later de Toonkunst-Muziekschool zal gaan heten). Ze krijgt les van Richard Hol maar ook van de vermaarde concertzanger Johan Messchaert en Th.L. van der Wurff. Tijdens haar opleiding componeert Catharina van Rennes haar eerste opus 'Voorjaarsbloemen'.

Richard Hol

1880

Catharina van Rennes doet op 22-jarige leeftijd haar eerste ervaringen als pedagoge op: zij vervangt, op aanbeveling van Richard Hol, een ziek geworden zangleraar aan een kostschool in Baarn.

1883 - 1884

Catharina van Rennes behaalt haar diploma's piano en zang. Tevens wordt ze lid van het Amsterdamsch a Capella-Koor onder leiding van Daniël de Lange. Ook treedt ze op als soliste in diverse oratoria en liedrecitals. Ze wordt vooral geprezen voor haar uitvoeringen van liederen van Robert Schumann. Daarnaast maakt ze furore met haar uitvoering van de humoristische sopraansolo in de cantate 'De schipbreuk op.8' van Johan Wagenaar.

Daniël de Lange Johan Wagenaar

1887

Aangezien ze niet wordt aangenomen als zanglerares aan de Toonkunst-Muziekschool in Utrecht, vermoedelijk omdat men vreest dat haar scherpe tong tot conflicten met de leerlingen zal leiden, richt Catharina van Rennes zelf een zangschool op: de kinderzangschool Bel Canto. Vanwege het grote succes wordt de lespraktijk uitgebreid naar Hilversum.

1898

Een van haar werken, de 'Oranje Nassau Cantate', wordt uitgevoerd tijdens de kroning van Koningin Wilhelmina in 1898 in Den Haag. Tijdens deze gelegenheid dirigeert Catharina van Rennes een kinderkoor bestaande uit zo'n 1800 kinderen en de Kapel der Grenadiers en Jagers.

1902

In Amsterdam wordt eveneens een lespraktijk gestart onder leiding van Van Rennes. Haar vakbekwaamheid blijft niet onopgemerkt want ook in Den Haag heeft de zangpedagoge een zangklas.

1905

Op 2 november 1905 staat Catharina van Rennes voor het eerst voor het Amsterdamse Concertgebouworkest. Hierbij dirigeert zij een eigen compositie, de cantate 'Van de zeven zonnestraaltjes', geïnstrumenteerd door Peter van Anrooy.

Koninklijk Concertgebouworkest Peter van Anrooy

1907

Van Rennes volgt een cursus in euritmie aan het instituut van Émile Jaques-Dalcroze in Genève. Deze antroposofische danskunst weet zij vervolgens in haar lespraktijk toe te passen en ze wordt dan ook vurig pleitbezorgster van deze bewegingsleer, die het verband beoogt te leggen tussen ritmisch-gymnastische oefeningen en het wezen van de muziek. Samen met de componiste Hendrika van Tussenbroek vervult Catharina van Rennes het pionierswerk in het componeren speciaal voor kinderen, om hun zo de liefde voor muziek bij te brengen.

1908

Tijdens de opening van het derde congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in het Concertgebouw van Amsterdam wordt de 'Oranje Nassau Cantate' wederom uitgevoerd onder leiding van Van Rennes, ditmaal echter met een aangepaste tekst. Bij het bereiken van de vijftigjarige leeftijd besluit Catharina van Rennes om haar loopbaan als zangeres te beëindigen en zich geheel aan het componeren en haar pedagogische arbeid te wijden.

1912

Van Rennes maakt een tournee, samen met haar oud-leerlinge de sopraan Hanna Verbena, naar het voormalige Nederlands-Indië om daar propaganda te maken voor haar composities.

1916 - 1921

De zangklas in Den Haag krijgt grote bekendheid wanneer de jonge prinses Juliana in klassikaal verband zangonderwijs krijgt in het Haagse Paleis Noordeinde. De sopraan Jo Vincent behoort ook tot de vele leerlingen die van Van Rennes zangles krijgen.

Jo Vincent

1927

Bij het veertigjarig bestaan van Bel Canto in 1927 wordt Van Rennes gehuldigd in de Utrechtse Stadsschouwburg. Helaas begint haar geheugen haar steeds meer in de steek te laten.

1933

Omdat haar geheugenverlies verergert wordt Catharina van Rennes in het Lutherse bejaardenoord 'Huize Klimop' te Amsterdam-Zuid ondergebracht.

1940

Catharina van Rennes overlijdt op 23 november 1940 te Amsterdam.

Discografie Catharina van Rennes

In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.

Foto's Catharina van Rennes

Audio/Video Catharina van Rennes

Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen

Zelf audio of video toevoegen

Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer