Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

CONSTANTIJN HUYGENS

Overzicht | Biografie | Discografie | Foto's | Audio/Video

Constantijn Huygens met kinderen

Periode

04-09-1596 - 28-03-1687

Genre

componist, gitaar, klassiek, klavecimbel, luit, viola da gamba, viool

Constantijn Huygens

Constantijn Huygens (1596-1687) is één van de grootste dichters, wetenschappers en diplomaten die Nederland ooit heeft gekend – een homo universalis in de renaissancistische traditie. Maar hij was ook componist. Sinds het verschijnen van de grammofoonplaat 'Pathodia sacra et profana' (1647) in de jaren zeventig van de vorige eeuw, ...
Volledige biografie...

Instrumenten

componist, gitaar, klavecimbel, luit, viola da gamba, viool

Genoemd in de biografie van

1595   Emmanuel Adriaenssen
1679   Carolus Hacquart
2004   Mike Fentross
Meer resultaten... Minder resultaten

Biografie Constantijn Huygens

Constantijn Huygens (1596-1687) is één van de grootste dichters, wetenschappers en diplomaten die Nederland ooit heeft gekend – een homo universalis in de renaissancistische traditie. Maar hij was ook componist. Sinds het verschijnen van de grammofoonplaat 'Pathodia sacra et profana' (1647) in de jaren zeventig van de vorige eeuw, is hij ook als zodanig bij een groter publiek bekend geworden. Zijn composities (tegen de 900), waarvan de meeste helaas verloren zijn gegaan, zijn kenmerkend voor de éénstemmige monodische stijl die uit Italië was overgewaaid. Overigens mist de voor die tijd moderne stijl, in de manier zoals Huygens die opvatte, het theatrale van zijn Italiaanse tegenhangers. Huygens bespeelde verscheidene instrumenten: luit, viool, viola da gamba, klavecimbel en gitaar.

1596

Constantijn Huygens ziet op 4 september 1596 in de Nobelstraat in Den Haag het levenslicht als kind van een welvarende familie, actief in de hoogste kringen. Zijn vader Christiaan Huygens Sr. was secretaris van de Raad van State, zijn moeder was de uit Vlaanderen afkomstige, kunstzinnige Suzanna Hoefnagel.

1601

Constantijn krijgt samen met zijn broer Maurits muziekles. Eerst leren ze zingen en noten lezen en na twee jaar beginnen zij te oefenen op viool en viola da gamba, gevolgd door de luit. Vooral de luit ligt Constantijn goed.

1604

Huygens speelt viool voor Jan Pz. Sweelinck en verbaast iedereen met zijn spel. Omdat hij al die bewondering wel interessant vindt, kijkt hij steels op van zijn bladmuziek en kan daarna de draad niet meer oppakken, waarna hij in tranen schijnt te zijn uitgebarsten.

1614

De familie Huygens verhuist naar het Voorhout in Den Haag. Constantijn krijgt les op verschillende toetsinstrumenten van niemand minder dan Pieter de Vooys, de blinde klavecinist/organist die in de leer was geweest bij Jan Pz. Sweelinck.

1618

Huygens speelt op een diplomatieke reis luit voor koning Jacobus I van Engeland.

1619

Huygens leert Anna Roemers Visscher en Pieter Cornelisz. Hooft kennen.

1620

Constantijn Huygens reist naar Venetië, in het gevolg van François van Aerssen. Hier hoort hij in de San Marco muziek van Claudio Monteverdi.

1624

Vader Christiaan Huygens Sr. overlijdt op 24 februari 1624.

1625

Huygens wordt secretaris van prins Frederik Hendrik.

1627

Constantijn Huygens treedt op 6 april 1627 in Amsterdam in het huwelijk met zijn nichtje Suzanna van Baerle (geen familie van de beroemde Barlaeus), zijn 'Sterre'. Zij krijgen vijf kinderen. Vlak voor zijn huwelijk liet hij zich portretteren door Thomas de Keyzer, met o.a. een luit. Het schilderij hangt in de National Gallery in Londen.

1635

Jacob van Kampen is waarschijnlijk de schilder van een dubbelportret van Suzanne en Constantijn. Dit schilderij hangt in het Mauritshuis in Den Haag.

1637

Constantijns vrouw overlijdt. Gedurende geruime tijd heeft hij een wat wij nu writers block zouden noemen. Hij verhuist naar het Plein in Den Haag.

1640

Huygens neemt de theorbe op en speelt veel.

1641

Huygens schrijft zijn pamflet 'Ghebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der Verenighde Nederlanden.' Het doet meer stof opwaaien dan dat het uiteindelijk invloed heeft gehad.

1642

Constantijn neemt zijn intrek op Hofwijck, een zelf ontworpen buitenverblijf in Voorburg dat tegenwoordig als museum voor het publiek toegankelijk is.

1647

In Parijs verschijnt bij Robert Ballard 'Pathodia sacra et profana', een bundel composities op psalmteksten (Vulgaattekst) en liefdesgedichten in het Frans (op eigen tekst) en Italiaans (Giambattista Marino). Het was vooral muziek voor eigen gebruik, want als componist heeft Huygens geen invloed gehad.

1650

Huygens wijdt een gelijknamig gedicht aan Hofwijck, als een soort epitaaf voor dierbaren die hij had verloren.

1672

Na het in de politiek als rampjaar bekend staande 1672 zoekt Huygens steeds meer zijn heil in het maken en schrijven van muziek. Zo leert hij nog op hoge leeftijd gitaar spelen.

1687

Constantijn Huygens overlijdt op 28 maart 1687. Hij wordt in de Grote Kerk in Den Haag begraven.

In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.

Foto's Constantijn Huygens

Audio/Video Constantijn Huygens

Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen

Zelf audio of video toevoegen

Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer