Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

klassiek

Overzicht | Geschiedenis | Lijst | Podia | Festivals

Gerelateerd

barok
impressionisme
middeleeuwen
opera
operette
religieus
renaissance
romantiek
strijkkwartet

Uitgelicht

bron: website Wikimedia Commons
Album Sylva met Snarky Puppy (bron: officiële website Metropole Orkest)

Martinus Fabri

Van de middeleeuwse Nederlandse minnezanger en componist Martinus Fabri zijn vier werken bewaard gebleven: drie ballades en een rondeau. Terwijl in de twee Franse ballades enkel de bovenstem van tekst is voorzien, hebben de twee Nederlandstalige werken tekstnotering in alle partijen. Meester Martijn, zoals Martinus Fabri genoemd werd, speelt een ... Lees meer...

Geschiedenis

Mede dankzij de notatie nam de verspreiding van kerkelijke gezangen een grote vlucht. Overal in de Lage Landen werden liturgische spelen opgevoerd. Van Maastricht tot Zutphen beeldde men bijbelse verhalen uit met gezang en toneelspel. Ook buiten de kerk werd dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat genoteerde melodieën ...
Lees meer...

Geschiedenis van Klassiek


1000 - 1450

Mede dankzij de notatie nam de verspreiding van kerkelijke gezangen een grote vlucht. Overal in de Lage Landen werden liturgische spelen opgevoerd. Van Maastricht tot Zutphen beeldde men bijbelse verhalen uit met gezang en toneelspel. Ook buiten de kerk ...
Lees meer...

1400 - 1600

De Bourgondische hertog Filips de Stoute en zijn nazaten regeerden in de vijftiende en zestiende eeuw over de Lage Landen. Onder dit bewind brak een periode van welvaart aan en de kunsten bloeiden. In de Renaissance (letterlijk wedergeboorte, een verwijzing ...
Lees meer...

1600 - 1750

De zeventiende eeuw wordt gekenmerkt door nieuwe inzichten en ontdekkingen op allerlei gebied: Kepler ontdekte dat de planeten om de zon draaien, Newton ontdekte de wetten van de zwaartekracht. Ook musici bleven niet achter en vernieuwden zich voortdurend. De eerste ...
Lees meer...

1775 - 1815

De term klassiek verwijst naar het classicisme in de Romeinse en Griekse tijd. Kenmerkend voor deze periode zijn eenvoud – vrij van overdadige versieringen, evenwicht, perfectie in vorm en structuur, variatie en samenhang. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze stijl zijn ...
Lees meer...

1815 - 1920

Als gevolg van de toenemende industrialisatie ontstond een zeer welvarende middenklasse in de steden. Gedrukte bladmuziek en betaalbare instrumenten creëerden een groeimarkt voor het lied en pianowerken. Iedere koopman met aanzien liet zijn dochters muziekles nemen. Virtuozen als pianist en ...
Lees meer...

1000 - 1450

Mede dankzij de notatie nam de verspreiding van kerkelijke gezangen een grote vlucht. Overal in de Lage Landen werden liturgische spelen opgevoerd. Van Maastricht tot Zutphen beeldde men bijbelse verhalen uit met gezang en toneelspel. Ook buiten de kerk werd dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat genoteerde melodieën wijdverspreid waren. Bij de mystieke minnepoëzie van de Brabantse begijn Hadewijch zijn geen muzieknotaties overgeleverd, maar door strofes te vergelijken wordt duidelijk dat zij goed bekend was met de melodieën van Franse minnezangers. De belangrijkste ontwikkeling in de Middeleeuwen was echter de polyfonie, meerstemmigheid. De Franse componist Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377) speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de ritmiek en de verfijnde notatie daarvan. Fragmenten van zijn muziek zijn ook in de noordelijke Nederlanden aangetroffen. Niet iedereen was even gecharmeerd van deze nieuwe stijl of 'Ars Nova'. Jacobus van Luik leverde stevige kritiek in zijn geschrift 'Speculum musicae'. Johannes Boen uit Rijnsburg schreef rond 1350 in zijn traktaten juist positief over de nieuwe muziek. Hoewel de ontwikkelingen in de Nederlanden dus op de voet werden gevolgd, is er weinig Nederlandse polyfone muziek bewaard gebleven. De weinige fragmenten die de tand des tijds hebben doorstaan vormen een voorbode van de grote bloei van de Vlaamse polyfonie in later eeuwen.

  Terug naar overzicht Volgende pagina

1400 - 1600

De Bourgondische hertog Filips de Stoute en zijn nazaten regeerden in de vijftiende en zestiende eeuw over de Lage Landen. Onder dit bewind brak een periode van welvaart aan en de kunsten bloeiden. In de Renaissance (letterlijk wedergeboorte, een verwijzing naar de herontdekking van de kennis uit de Griekse oudheid) werd muziek steeds meer autonoom. In navolging van de oude Griekse ideeën deed emotie zijn intrede in de muziek en werd muziek meer gezien als sleutel tot persoonlijke ontwikkeling. In deze periode verwierven de Franco-Vlaamse scholen van meerstemmige componisten grote roem, gesteund door adellijke hoven. Antwerpen werd in de zestiende eeuw een belangrijk centrum van muziekuitgeverijen (met o.a. Tielman Susato, Petrus Phalesius en Christoffel Plantijn). De mogelijkheid om composities te drukken vergrootte de naamsbekendheid van componisten als Johannes Ockeghem ( ca. 1420-1497), Jacob Obrecht (ca.1458-1505), Heinrich Isaac (ca. 1450-1517), Josquin des Prez (ca. 1450-1521) en Orlandus Lassus (ca. 1532-1594). Geboren en getogen in de Lage Landen reisden zij veelvuldig door heel Europa en componeerden zowel kerkelijke als wereldlijke vocale muziek. De relatief ruime beschikbaarheid van bladmuziek betekende voor het eerst dat ook welgestelde burgers toegang hadden tot meerstemmige muziek – aan tafel ging het liedboek rond. De befaamde Amsterdamse stadsorganist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) bespeelde het orgel van de Oude Kerk en vooral uit Duitsland kwamen leerlingen naar Amsterdam. De klavierwerken van Sweelinck werden door deze jonge organisten verspreid door heel Europa. Sweelincks vocale werken verschenen al tijdens zijn leven in druk.

  Terug naar overzicht Volgende pagina

1600 - 1750

De zeventiende eeuw wordt gekenmerkt door nieuwe inzichten en ontdekkingen op allerlei gebied: Kepler ontdekte dat de planeten om de zon draaien, Newton ontdekte de wetten van de zwaartekracht. Ook musici bleven niet achter en vernieuwden zich voortdurend. De eerste orkesten werden samengesteld in Parijs en Rome, de opera ontstond in deze periode en in Engeland bedacht een ondernemer het openbare concert. De nadruk kwam te liggen op drama en de muziek doorbrak oude wetten om uitdrukking te geven aan woorden in de liedtekst. De toch al sterke expressie en dramatiek van de Franco-Vlaamse componisten werd door de barokcomponisten nog overtroffen. Muziek roept in deze periode verschillende gemoedstoestanden op, ook wel affecties genoemd. Vaak wisselen verschillende affecten elkaar af binnen één compositie, waardoor grote contrasten ontstaan. Het oproepen van verschillende affecties met behulp van muziek was bevorderlijk voor de gezondheid, zo dacht men. Maar altijd was de muziek in evenwicht: barokcomposities hebben veelal een symmetrische opbouw , net als de architectuur van die periode. Het accent verschoof van polyfonie naar homofonie, waarbij de stemmen niet langer gelijkwaardig waren, maar tussen sopraan en baslijn harmonische akkoorden ingevuld werden. Naast de vocale muziek ontwikkelde ook de instrumentale muziek zich. Grote namen uit deze periode zijn Claudio Monteverdi (1567-1643), Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Henry Purcell (1659-1695), Antonio Vivaldi (1678-1741), Georg Friedrich Händel (1685-1759) en natuurlijk Johann Sebastian Bach (1685-1750). In Nederland maakte de Vrede van Munster (1648) een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. De nieuwe republiek belandde in de Gouden Eeuw. Samen met de Utrechtse componist en beiaardier Jacob van Eyck (ca. 1590-1657) verbeterden de gebroeders Hemony hun techniek om klokken te gieten zodat beiaarden voor het eerst zuiver gestemd konden worden. De Nederlandse liedkunst drong door tot alle lagen van de bevolking, met liedboeken in elke stad. Bekende Nederlandse componisten uit deze periode zijn Constantijn Huijgens (1596-1687), Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766) en Willem de Fesch (1687-1761).

  Terug naar overzicht Volgende pagina

1775 - 1815

De term klassiek verwijst naar het classicisme in de Romeinse en Griekse tijd. Kenmerkend voor deze periode zijn eenvoud – vrij van overdadige versieringen, evenwicht, perfectie in vorm en structuur, variatie en samenhang. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze stijl zijn Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)en Ludwig van Beethoven (1770-1827). Zij vonden evenwicht in zowel de vorm (met een heldere, vaak symmetrische opbouw, zoals menuet-trio-menuet) als de expressie (met een balans tussen gevoel en verstand). De belangrijkste muzikale vormen en genres die in de laat-klassieke periode verder uitgewerkt werden zijn de symfonie, de sonate(vorm) en het strijkkwartet. In deze periode werd ook de melodie een belangrijk middel om het publiek aan te spreken. De Verlichting legde de nadruk op de rechten van het individu en zorgde voor toenemende sociale gelijkheid. De stedelijke middenklasse groeide als gevolg van industrialisatie. Veel musici verdienden geld met openbare concerten, maar ook met lesgeven aan amateurs, die op hun beurt dan weer de concerten bezochten. De heersende klasse zag naast het stimuleren van kunst ook het opvoeden van de armsten als taak. Johan Hendrik Swildens (1745-1809) probeerde via 'beschaafde burgerliedjes' het zingende volk op straat te verlichten en was daarmee de voorloper van Jan Pieter Heije (1809-1876) die zich een eeuw later onsterfelijk zou maken met succesnummers als 'De Zilvervloot' en 'Een karretje dat op de zandweg reed'. Onderlinge huwelijken van de Europese adel gaf de (muziek)cultuur een meer internationaal karakter. Aan het hof van Frederik de Grote in Pruisen sprak men Frans, een Duitse prinses werd tsarina Catharina de Grote van Rusland. Vanaf 1747 werd de Republiek der Nederlanden weer bestuurd door stadhouders van Oranje. De echtgenote van Willem IV, Anna van Hannover, was in de leer geweest bij Händel en de componist verbleef enige tijd in haar gezelschap in Paleis het Loo. Ook de tienjarige Mozart bezocht het Haagse hof en complimenteerde Prinses Caroline, dochter van Willem IV en Anna, met haar muzikale prestaties. Ter gelegenheid van de inhuldiging van Prins Willem V als nieuwe stadhouder componeerde hij 'Galimathias Musicum', een potpourri waarin ook het thema van het Nederlandse volksliedje 'Wilhelmus van Nassaue' voorkomt. Nederlandse componisten uit deze periode zijn Christian Ernst Graf (1723-1804), Johann August Just (1750-1791), Johan Andreas Kauchlitz Colizzi (ca. 1742-1808), Joseph Schmitt (1734-1791) en Carolus Antonius Fodor (1768-1846).

  Terug naar overzicht Volgende pagina

1815 - 1920

Als gevolg van de toenemende industrialisatie ontstond een zeer welvarende middenklasse in de steden. Gedrukte bladmuziek en betaalbare instrumenten creëerden een groeimarkt voor het lied en pianowerken. Iedere koopman met aanzien liet zijn dochters muziekles nemen. Virtuozen als pianist en componist Franz Liszt (1811-1886) betoverden hun publiek terwijl ze toerden door Europa. Franz Schubert (1797-1828) en Robert Schumann (1810-1856) verworven grote faam als liedcomponist. De Romantiek vierde hoogtij: zowel in de muziek als in de literatuur werd terug gegrepen op een ideale fantasiewereld met een belangrijke rol voor de natuur, ver van de dagelijkse realiteit. Als reactie op het 18e-eeuwse rationalisme werd het gevoelsleven en de vrijheid van het individu steeds belangrijker. In menig lied dwaalt een eenzame, getormenteerde ziel door een overweldigend landschap. Ook in instrumentale muziek worden natuurverschijnselen en emoties verklankt. Hector Berlioz (1803-1869) maakte in programma's bij zijn muziek zijn bedoelingen zelfs expliciet. Ook in Nederland roerde de burgerij zich op muzikaal gebied. Koning Willem I richtte Koninklijke Muziekscholen op in Amsterdam, Den Haag, Brussel en Luik, maar ook de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst – opgericht in 1829 – startte overal in het land muziekscholen, muziekfeesten werden jaarlijks georganiseerd en de zogenaamde burger-zangscholen floreerden. Mannenkoren sprongen als paddenstoelen uit de grond en in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden de eerste amateur symfonieorkesten. Nederlandse componisten als Johannes Bernardus van Bree (1801-1857), Johannes Verhulst (1816-1891), Bernard Zweers (1854-1924) en Julius Röntgen (1855-1932) waren vooral georiënteerd op de Duitse Romantiek. Veel van de leden van professionele orkesten in opkomst hadden voornamelijk in Leipzig hun opleiding genoten. Met goedkope 'volksconcerten' trachtte men de arbeiders in de steden te 'beschaven'.

  Terug naar overzicht Volgende pagina

Zoals de romantiek steunt op de expressie van emoties, zo staat het impressionisme voor de weergave van visuele en andere indrukken. De term wordt eerst alleen voor Franse schilderkunst gebruikt (denk aan Claude Monets schilderij 'Impression, soleil levant' uit 1872 en doeken van Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas en anderen), en spoedig ook voor de suggestieve, beeldende muziek van Claude Debussy (1862-1918) en Maurice Ravel (1875-1937). Beiden zoeken een alternatief voor de Duitse laatromantiek, in het bijzonder voor de muziek van Richard Wagner die een zwaar stempel op het Franse muziekleven drukt. Impressionisten oriënteren zich op de heldere schrijfwijze van Franse barokcomponisten en propageren muziek als vormgegeven klank (en dus niet als uiting van hun persoonlijkheid en zielenroerselen). Het effect van hun muziek wordt versterkt door een suggestief gebruik van stiltes en heel zachte klanken (pianissimi), van oude kerktoonsoorten en van exotische elementen zoals traditioneel-Russische harmonieën, Aziatische toonladders, Spaanse volksdansritmes en jazz-effecten. Hun invloed op latere componisten is groot - ook in de jazz, zoals blijkt uit de harmoniek van onder anderen Duke Ellington en Bill Evans. Ook Nederlandse componisten keken naar Parijs, ook omdat na de Eerste Wereldoorlog Duitse invloeden een slechte naam gekregen hadden. Sem Dresden (1881-1957) was weliswaar opgeleid in de Duitse traditie, maar voelde zich al vroeg aangetrokken tot de muziek van Franse impressionisten. Op zijn beurt leidde hij vele jonge componisten op. Velen daarvan trokken naar Parijs, zoals Leo Smit (1900-1944) en Rosy Wertheim (1888-1949). Ook Alexander Voormolen (1895-1980) liet zich inspireren in de lichtstad en nam les van Albert Roussel. Franse invloeden zijn verder te beluisteren bij Matthijs Vermeulen (1888-1967), Jan Ingenhoven (1876-1951), Henriëtte Bosmans (1895-1952) en Rudolf Escher (1912-1980).

  Terug naar overzicht Volgende pagina

Uit archeologische vondsten weten we dat in Nederland lang voor het begin van onze jaartelling al muziek gemaakt werd op fluitjes van schapenbot. In het Friese Holwerd werd in de achtste eeuw de bard Bernlef zeer gewaardeerd. Hij gaf zijn liederen nog mondeling door aan zijn opvolgers. De monnik Hucbald, opgeleid aan de school van St. Amand in Doornik, was een van de eersten die zich bezighield met het opschrijven van tekens (neumen) om een melodie te kunnen onthouden. De neumen geven nog niet de precieze toonhoogte weer en dienen meer als geheugensteun. De behoefte aan het vastleggen van muziek is echter groot: de heilige gregoriaanse gezangen moeten in het grote Frankische rijk van de Karolingers overal identiek klinken om politieke en religieuze eenheid te bevorderen. Het zou nog een eeuw duren voordat de Italiaanse monnik Guido van Arezzo (991-1033) een systeem bedacht waaruit onze hedendaagse muzieknotatie zou ontstaan. Vanaf dat moment was het mogelijk een gezang aan te leren zonder een leraar. Muziek kon nu onafhankelijk van de uitvoerder door de wereld reizen.

  Terug naar overzicht

 

s

Sb Arnhem / Musis Sacrum
Schaffelaartheater
Scheldetheater
Schouwburg Almere
Schouwburg Amstelveen
Schouwburg De Harmonie
Schouwburg de Kring
Schouwburg De Lawei
Schouwburg De Meerse
Schouwburg het Park
Schouwburg Kunstmin
Schouwburg Ogterop
Schouwburg Orpheus
Schouwburg Venray
Schubert Stichting
Schuilkerk De Hoop
Singer Laren
Sint Jacobskerk Vlissingen
SLIM
Sociëteit de Burcht
Stadschouwburg en Muziekcentrum Enschede
Stadsgehoorzaal Kampen
Stadsgehoorzaal Leiden
Stadsschouwburg Middelburg
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
Stadsschouwburg Utrecht/Blauwe zaal
Stadstheater Zoetermeer
St. Beaux Jazz - Hijgend Hert
STEIM
Stichting Alblasconcerten
Stichting Alhambra
Stichting Alkmaarse Kamermuziek
Stichting Batauwe Musica
Stichting Beekbergen Klassiek
Stichting Blokzijl Klassiek
Stichting Broeker Kerk
Stichting Buiksloterkerk
Stichting Cambrinus Concerten
Stichting Concerten Hellevoetsluis
Stichting Concerten Huis te Linschoten
Stichting Concerten Oude Kerk Zeist
Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer
Stichting Concert in Tienhoven
Stichting Concertleven Westvoorne
Stichting Coördinatie Ensemblemuziek Arnhem
Stichting Cruquius Concerten
Stichting Cultureel Beheer Paleiskerk
Stichting Culturele Activiteiten Kerkje Valkkoog
Stichting Culturele Commissie Coevorden
Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk
Stichting Culturele Raad Denekamp
Stichting Culturele Raad Oldenzaal
Stichting Cultuurbevordering "Witte Kerk"" Heiloo"
Stichting De Baarnse Muziekkring
Stichting de Bornse Synagoge
Stichting De Korenwinde
Stichting De Link
Stichting De Oude Kerk
Stichting De Vierling
Stichting Eusebius Arnhem
Stichting Eusebiuskring
Stichting Facetten van de Kunst
Stichting Gebouwenbeheer Muziekinstituut Breda
Stichting Grote Kerk Cultureel
Stichting Grote Sint Laurenskerk Alkmaar
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten
Stichting Haags Open Podium (HOP)
Stichting Heerenveense Kunstkring
Stichting Het Groene Kerkje Lambertschaag
Stichting Het Muziekenhuis
Stichting Het Vestzaktheater
Stichting Holland Music Sessions en Festival
Stichting Hoornse Haven Concerten
Stichting IJsselconcerten
Stichting Iskra kunst en cultuur
Stichting Jazzpodium Drienerlo
Stichting Justitia Concerten Veghel
Stichting Kamermuziek Amsterdam
Stichting Kamermuziek Deventer
Stichting Kamermuziek Hengelo
Stichting Kamermuziek Oud Avereest
Stichting Kamermuziekvereeniging Rotterdam
Stichting Kamermuziek Warmond
Stichting Kamermuziek Zeeland
Stichting Kamermuziek Zelhem
Stichting Kapel op 't Rijsselt
Stichting Kerkconcerten Grote Kerk Almelo
Stichting Kerk en Muziek
Stichting KIOZK
Stichting Klassiek in 't Veen Valthermond
Stichting Klassiek op Locatie
Stichting Koffieconcerten Driebergen - Rijsenburg
Stichting Kolonieconcerten
Stichting Kromme Rijn Concerten
Stichting Kulturele Kommissie Winsum
Stichting Kunst aan de Dijk
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk
Stichting Kunstdagen Wittem
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt
Stichting Kunstgroep De Compagnie
Stichting Kunstkring Duivenvoorde
Stichting Kunstkring Hardegarijp
Stichting Meesterlijke Melodieën
Stichting Mezzo Forte Piano
Stichting Musica Antica da Camera
Stichting Muzenforum
Stichting Muziek in Buren
Stichting Muziek in de Maartenskerk
Stichting Muziek in Huis
Stichting Muziek in Jeroen
Stichting Muziekkamer Assen
Stichting Muziekklassiek!
Stichting Muziekkring Enkhuizen e.o.
Stichting Muziekkring Heerhugowaard
Stichting Muziek op Stapel
Stichting Noorderkerkconcerten
Stichting Noten op de Noen
Stichting Odapark
Stichting Onder de Linden
Stichting Paleisconcerten
Stichting POON
Stichting Praemuze
Stichting Prime
Stichting Proms - Proms aan 't IJ
Stichting PUMP
Stichting Raadhuisconcerten Hilversum
Stichting Raadzaalconcerten gemeente Renkum
Stichting Randmeerconcerten
Stichting Rolder Concerten
Stichting Signaal Muziekprodukties / Seinconcerten
Stichting Sleener Toren Concerten
Stichting Slotconcerten Zeist
Stichting Stad Muiden
Stichting Stiftsconcerten Weerselo
Stichting Strijkkwartetten Nederland
Stichting Theater Exploitatie Zeeland
Stichting Thomas Open
Stichting Tindal
Stichting Utrechtse Heuvelrug Concerten
Stichting Valleiconcerten
Stichting voor Kamermuziek Den Haag
Stichting voor Kamermuziek Wageningen
Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen
Stichting Welzijn Westerveld
Stichting Wijnconcerten Vlaardingen
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
St. Jazzpower
Streekschouwburg Cuijk

 

 

g
 
u
 
v
 

 

c
 
s

Saar Bessem
Sax & Stix
Sb Arnhem / Musis Sacrum
Schaffelaartheater
Scheldetheater
Schönberg Kwartet
Schouwburg Almere
Schouwburg Amstelveen
Schouwburg De Harmonie
Schouwburg de Kring
Schouwburg De Lawei
Schouwburg De Meerse
Schouwburg het Park
Schouwburg Kunstmin
Schouwburg Ogterop
Schouwburg Orpheus
Schouwburg Venray
Schubert Stichting
Schuilkerk De Hoop
Sebastiaan van Halsema
Sef Thissen
Sem Dresden
Servaas de Konink
Simone Lamsma
Simon Pluister
Sinfonia Rotterdam
Singer Laren
Sint Jacobskerk Vlissingen
SLIM
Sociëteit de Burcht
Sonic Acts
Sophia van Sante
Stadschouwburg en Muziekcentrum Enschede
Stadsgehoorzaal Kampen
Stadsgehoorzaal Leiden
Stadsschouwburg Middelburg
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
Stadsschouwburg Utrecht/Blauwe zaal
Stadstheater Zoetermeer
Stanley Hoogland
St. Beaux Jazz - Hijgend Hert
STEIM
Stichting Alblasconcerten
Stichting Alhambra
Stichting Alkmaarse Kamermuziek
Stichting Bachfestival
Stichting Batauwe Musica
Stichting Beekbergen Klassiek
Stichting Blokzijl Klassiek
Stichting Broeker Kerk
Stichting Buiksloterkerk
Stichting Buitengoed
Stichting Cambrinus Concerten
Stichting Concerten Hellevoetsluis
Stichting Concerten Huis te Linschoten
Stichting Concerten Oude Kerk Zeist
Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer
Stichting Concert in Tienhoven
Stichting Concertleven Westvoorne
Stichting Coördinatie Ensemblemuziek Arnhem
Stichting Cruquius Concerten
Stichting Cultureel Beheer Paleiskerk
Stichting Culturele Activiteiten Kerkje Valkkoog
Stichting Culturele Commissie Coevorden
Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk
Stichting Culturele Raad Denekamp
Stichting Culturele Raad Oldenzaal
Stichting Cultuurbevordering "Witte Kerk"" Heiloo"
Stichting De Baarnse Muziekkring
Stichting de Bornse Synagoge
Stichting De Korenwinde
Stichting De Link
Stichting De Oude Kerk
Stichting De Vierling
Stichting Eem & Weem Festival
Stichting Euriade
Stichting Eusebius Arnhem
Stichting Eusebiuskring
Stichting Facetten van de Kunst
Stichting Gebouwenbeheer Muziekinstituut Breda
Stichting Grote Kerk Cultureel
Stichting Grote Sint Laurenskerk Alkmaar
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten
Stichting Haags Open Podium (HOP)
Stichting Heerenveense Kunstkring
Stichting Het Groene Kerkje Lambertschaag
Stichting Het Muziekenhuis
Stichting Het Slagwerkfestival
Stichting Het Vestzaktheater
Stichting Holland Music Sessions en Festival
Stichting Hoornse Haven Concerten
Stichting IJsselconcerten
Stichting Internationaal Joods Muziekfestival
Stichting Iskra kunst en cultuur
Stichting Jazzpodium Drienerlo
Stichting Justitia Concerten Veghel
Stichting Kamermuziek Amsterdam
Stichting Kamermuziek Deventer
Stichting Kamermuziekfestival Almere
Stichting Kamermuziek Hengelo
Stichting Kamermuziek Oud Avereest
Stichting Kamermuziekvereeniging Rotterdam
Stichting Kamermuziek Warmond
Stichting Kamermuziek Zeeland
Stichting Kamermuziek Zelhem
Stichting Kapel op 't Rijsselt
Stichting Kerkconcerten Grote Kerk Almelo
Stichting Kerk en Muziek
Stichting KIOZK
Stichting Klassiek in 't Veen Valthermond
Stichting Klassiek op Locatie
Stichting Koffieconcerten Driebergen - Rijsenburg
Stichting Kolonieconcerten
Stichting Kromme Rijn Concerten
Stichting Kulturele Kommissie Winsum
Stichting Kunst aan de Dijk
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk
Stichting Kunstdagen Wittem
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt
Stichting Kunstgroep De Compagnie
Stichting Kunstkring Duivenvoorde
Stichting Kunstkring Hardegarijp
Stichting Meesterlijke Melodieën
Stichting Mezzo Forte Piano
Stichting Musica Antica da Camera
Stichting Muzenforum
Stichting Muziek in Buren
Stichting Muziek in de Maartenskerk
Stichting Muziek in Huis
Stichting Muziek in Jeroen
Stichting Muziekkamer Assen
Stichting Muziekklassiek!
Stichting Muziekkring Enkhuizen e.o.
Stichting Muziekkring Heerhugowaard
Stichting Muziek op Stapel
Stichting Muziek Promotie / Oldambtster Muziekfestival
Stichting Noorderkerkconcerten
Stichting Noten op de Noen
Stichting November Music
Stichting Odapark
Stichting Onder de Linden
Stichting Orlando Festival
Stichting Paleisconcerten
Stichting POON
Stichting Praemuze
Stichting Prime
Stichting Proms - Proms aan 't IJ
Stichting PUMP
Stichting Raadhuisconcerten Hilversum
Stichting Raadzaalconcerten gemeente Renkum
Stichting Randmeerconcerten
Stichting Rolder Concerten
Stichting Rumor
Stichting Signaal Muziekprodukties / Seinconcerten
Stichting Sleener Toren Concerten
Stichting Slotconcerten Zeist
Stichting Stad Muiden
Stichting Stiftsconcerten Weerselo
Stichting Strijkkwartetten Nederland
Stichting Theater Exploitatie Zeeland
Stichting Thomas Open
Stichting Tindal
Stichting Ton Bruynèl
Stichting Traces
Stichting Utrechtse Heuvelrug Concerten
Stichting Valleiconcerten
Stichting voor Kamermuziek Den Haag
Stichting voor Kamermuziek Wageningen
Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen
Stichting Welzijn Westerveld
Stichting Wijnconcerten Vlaardingen
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Stichting Zeister Muziekdagen
Stichting Zenith Festival
St. Jazzpower
Storioni Trio
Streekschouwburg Cuijk
Super Librum
Sylvia Maessen
Sytse Buwalda

 
Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer